Contact

  • Verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens: Ipsen Pharma SAS (wat ook verwijst naar alle verbonden ondernemingen binnen de groep) dataprivacy@ipsen.com Uw Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt voor de behartiging van de legitieme belangen die worden nagestreefd door Ipsen, namelijk een betere interactie met u. Uw Persoonsgegevens zullen niet zonder uw toestemming worden verkocht, gedeeld of op andere wijze worden doorgegeven aan derden, behalve wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van een geldende wet, een gerechtelijk bevel of overheidsregelgeving, of wanneer een dergelijke openbaarmaking anderszins noodzakelijk is ter ondersteuning van eventuele strafrechtelijke of andere juridische onderzoeken of nationale of internationale procedures. U heeft het recht op de toegang tot, de correctie, verwijdering en beperking van uw Persoonsgegevens evenals het bezwaar op het gebruik ervan.
© Ipsen Group 2024 Ipsen NV/SA Guldensporenpark 87 9820 Merelbeke Belgium Tel.: +32 (0) 9 243 96 00