Producten

Ipsen brengt in Nederland geneesmiddelen op de markt op het gebied van oncologie, endocrinologie en neurologie.

Productlijst

Onze productlijst toont de geneesmiddelen die in Nederland verkrijgbaar zijn.

SMPC (Summary of Product Characteristics): Artseninformatietekst

PIL (Patient Information Leaflet): Bijsluiter

RMM (Risk minimalisation material): Risicominimalisatie materiaal

Productlijst

Cabometyx®

Cometriq®

Dysport®

Pamorelin®

Somatuline AutoSolution®

Somatuline AutoSolution® 60mg
Somatuline AutoSolution®90mg
Somatuline AutoSolution®120mg

Geneesmiddelenbewaking (farmacovigilantie)

De afdeling geneesmiddelenbewaking is een belangrijk onderdeel van Ipsen. Deze toetst doorlopend de van patiënten en zorgprofessionals ontvangen gegevens en controleert de verhouding tussen de voordelen en de risico’s van onze geneesmiddelen.

Farmacovigilantie

Bijwerkingen melden

ATTENTIE:

Als u zich ongerust maakt over uw gezondheid, terwijl u een geneesmiddel gebruikt, neem dan altijd eerst contact op met uw arts of apotheker.

Lees altijd de bijsluiter en de aanwijzingen, die u bij uw geneesmiddel heeft ontvangen. Hierin staan de bekende bijwerkingen of problemen en adviezen over wat u moet doen.

Bijwerkingen melden

© Ipsen Group 2024 Ipsen Farmaceutica B.V. Taurusavenue 33B 2132 LS Hoofddorp.