Samen tegen kanker

We werken samen met patiëntengemeenschappen, zodat we samen oplossingen kunnen ontwikkelen die een verschil maken in het leven van patiënten.

Media Image

Samenwerken met de gemeenschap van kankerpatiënten

Onze samenwerking met patiëntenorganisaties stelt ons in staat om de realiteit van het leven met verschillende soorten kanker beter te begrijpen, zodat we onze inspanningen kunnen richten op het leveren van effectieve ondersteuningsprogramma’s en voorlichtingsmateriaal dat is afgestemd op de behoeften van de mensen die ermee leven.

SAMENWERKING

Een voorbeeld hiervan is onze samenwerking met de International Kidney Cancer Coalition (IKCC) aan Together for Kidney Cancer; een wereldwijd initiatief om mensen met nierkanker bewust te maken van de ziekte en hen in staat te stellen een actievere rol te spelen bij het nemen van beslissingen over hun behandeling en verzorging.

Author Image

Door langdurige partnerschappen aan te gaan met de oncologiepatiëntengemeenschap en samen strategieën en projecten te creëren die zich richten op wat echt belangrijk is voor patiënten, kunnen we het grootste verschil maken voor mensen die leven met kanker.

Oncology Global Patient Affairs Director

Our work with the cancer patient community

We werken samen met de kankerpatiëntengemeenschap over de hele wereld aan uiteenlopende projecten, in alle stadia van onderzoek en ontwikkeling, informatie over klinische onderzoeken en ondersteuningsprogramma’s voor patiënten.

Samenwerkingsverbanden met patiëntenorganisaties

Ipsen heeft samengewerkt met vele wereldwijde en Europese gemeenschappen om mensen met kanker te ondersteunen.

Ervaringen van leven met kanker

Leven met kanker kan soms behoorlijk ontmoedigend zijn, maar je moet weten dat je zeker niet alleen bent. Achter ieder mens schuilt een verhaal en wij denken dat jij in de beste positie bent om dat te vertellen.

Media Image

Met ons samenwerken

We zijn altijd op zoek naar samenwerking met patiënten en patiëntenorganisaties om het leven van mensen met kanker te verbeteren. Ontdek hoe u met ons kunt samenwerken aan een mogelijk gezamenlijk project.