Onze producten

Oplossingen bieden voor onvervulde medische behoeften en verbetering van het leven van patiënten.

IMPACT HEBBEN IN DRIE THERAPEUTISCHE GEBIEDEN

We richten ons op het ontwikkelen van innovatieve behandelingen binnen onze drie therapeutische gebieden: oncologie, neurowetenschappen en zeldzame ziekten. We geloven dat we door ons te concentreren op ziekten en aandoeningen binnen deze gebieden een positieve impact kunnen hebben op het leven van patiënten en hun families.

Onze producten zijn het resultaat van tientallen jaren ervaring en jarenlang onderzoek en ontwikkeling. We zijn trots op de portefeuille van geneesmiddelen die we op de markt hebben gebracht en we zijn vastberaden in onze inspanningen om de volgende generatie behandelingen voor patiënten te vinden.

Onze producten

Filter

Ziektegebieden

Tonen: 105 van 6 Product

Cabometyx® (cabozantinib)

Een tyrosinekinaseremmer (TKI) die wordt gebruikt bij de behandeling van gevorderde nierkanker (gevorderd niercelcarcinoom – aRCC) als monotherapie of in combinatie met nivolumab. Het is ook geïndiceerd bij volwassenen met leverkanker (hepatocellulair carcinoom) die eerder zijn behandeld met het geneesmiddel sorafenib. In de E.U. is het ook geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met lokaal gevorderd of gemetastaseerd gedifferentieerd schildkliercarcinoom (DTC), die refractair zijn of niet in aanmerking komen voor radioactief jodium en die progressief zijn na eerdere systemische therapie.

Decapeptyl® (triptoreline pamoaat of acetaat)

Een analoog van het natuurlijke gonadotropine-releasing hormoon (GnRH), dat de productie van geslachtshormonen stopt. Het is goedgekeurd voor de behandeling van hoog-risico gelokaliseerde, lokaal gevorderde of gemetastaseerde prostaatkanker, endometriose, uterusfibromen en centrale vroegtijdige puberteit (CPP). Het is ook goedgekeurd als adjuvante behandeling in combinatie met tamoxifen of een aromataseremmer bij vrouwen met een hoog risico op herval van hormoongevoelige borstkanker in een vroeg stadium. Inductie van de ovulatie bij in-vitrofertilisatie.

Dysport® (abobotulinumtoxinA)

Dysport, een remmer van de acetylcholine afgifte en een neuromusculair blokkerend middel, bevat een toxine dat wordt geproduceerd door de bacterie Clostridium botulinum en is geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van focale spasticiteit van de bovenste en onderste ledematen bij volwassenen en kinderen ouder dan twee jaar.

Het is ook geïndiceerd voor volwassenen voor de symptomatische behandeling van:

  • Spasmodische torticollis (cervicale dystonie)
  • Blefarospasme
  • Hemifaciale spasmen
  • Ernstige primaire hyperhidrose van de oksels
  • Urine incontinentie bij volwassenen met neurogene detrusor overactiviteit

Increlex®(mecasermine)

Een recombinante insuline-achtige groeifactor-1 (IGF-1) in de behandeling van groeiachterstand bij kinderen van 2 tot 18 jaar met ernstige primaire insuline-achtige groeifactor-1 deficiëntie (Primaire IGFD).

Salvacyl®(triptoreline embonaat)

Een analoog van het natuurlijke gonadotropine-releasing hormoon (GnRH), dat de productie van geslachtshormonen stopt. Het verlaagt de spiegels van het mannelijk hormoon, testosteron, in het lichaam. Het wordt in combinatie met psychotherapie gebruikt om de seksuele drang te verminderen bij volwassen mannen met ernstig seksueel afwijkend gedrag

Waarschuwingspictogram

Medische informatie aanvragen / ongewenst effecten of productklacht melden

Om medische informatie over de producten van Ipsen op te vragen, een ongewenst effect te melden of een klacht te melden, kunt u terecht op: www.ipsenmedicalinformation.com

Reacties op ongewenste voorvallen kunnen ook rechtstreeks aan het lokale veiligheidsteam van Ipsen worden gemeld via de contactgegevens op de contactpagina’s.