Ipsen Poland drugi rok z rzędu z certyfikatem Great Place to Work®

Po szczegółowym i wymagającym procesie recertyfikacji w listopadzie, Ipsen Poland ponownie otrzymał certyfikat Great Place To Work®. Nagroda została przyznana w oparciu o opinie naszych pracowników wyrażone w ankiecie Trust Index© oraz na Culture Brief© przesłanym przez nasz zespół HR. Certyfikat jest ważny do listopada 2023 roku.

Ioana Parsons, Dyrektor Generalny Ipsen Poland, skomentowała:
Recertyfikacja potwierdza stałe zaangażowanie firmy Ipsen w tworzenie wyjątkowych doświadczeń pracowników poprzez naszą kulturę współpracy i doskonałości.  To jedyny taki oficjalny certyfikat przyznawany w oparciu o opinie pracowników na odniesieniu do kultury firmy. Codziennie dbamy o atmosferę w naszym miejscu pracy, dążąc do jej ciągłego doskonalenia. Ta nagroda jest zewnętrznym potwierdzeniem, że budujemy kulturę opartą na zaufaniu i otwartości…”

„…To wyróżnienie stawia wysoko poprzeczkę środowisku, które wspólnie tworzymy w Ipsen Poland – za co odpowiada każdy z Nas. Zależy nam na budowaniu mocnych stron organizacji  i powtórzeniu tego sukcesu w przyszłości. Chciałabym jeszcze raz podziękować całemu zespołowi za udział – wskaźnik odpowiedzi 91% był wzorowy.” – podkreśliła Ioana.

ENG:

Following a rigorous re-certification process, Ipsen Poland has been confirmed again as a Great Place To Work®. This award is based on the opinions expressed in the Trust Index© survey by our employees and on the Culture Brief© submitted by our HR team, and is valid until November 2023.

Ioana Parsons, GM of Ipsen Poland, stated: „This renewal confirms Ipsen’s ongoing commitment to creating an outstanding employee experience through our culture of collaboration and excellence. This is the only such official certificate awarded based on the employees’ opinions of the company culture. This award is confirmation that we are building a culture based on trust and openness, where our employees can thrive…”

„… This recognition sets a high bar for the environment we nurture here at Ipsen Poland – which is the responsibility of every single one of us. We are committed to building on strength and repeating this success in the future. I’d like to thank again the entire team for participating – the response rate of 91% was exemplary.” Ioana emphasized.

© Ipsen Group 2024