SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  • Administrator danych: Ipsen Pharma SAS, Ipsen Poland sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Ipsen – dla polepszenia interakcji z Państwem. Państwa dane osobowe nie będą sprzedane, przekazane ani w inny sposób udostępnione stronom trzecim bez Państwa zgody, za wyjątkiem sytuacji kiedy będziemy do tego zobowiązani na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wyroku sądu lub innych państwowych regulacji, lub jeśli takie ujawnienie jest konieczne w celu wsparcia dochodzenia lub postępowania karnego bądź innych, w kraju lub za granicą. Macie Państwo prawo dostępu do danych, ich poprawiania, usuwania, ograniczania i sprzeciwu przeciwko ich wykorzystywaniu.
© Ipsen Group 2019