SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  • Hidden
  • Informacja o ochronie prywatności danych:. Wszystkie informacje i dane osobowe, które nam Pan/Pani udostępnia, będą przetwarzane, chronione i traktowane jako poufne zgodnie ze standardowymi procedurami operacyjnymi obowiązującymi w firmie : Ipsen Pharma SAS, Ipsen Poland sp. z o.o. (administratora danych osobowych) oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami. Podane przez Pana/Panią informacje zostaną wykorzystane do celów nadzoru nad bezpieczeństwem leków oraz w celu umożliwienia nam właściwego rozpatrzenia Pana/Pani zapytania i mogą zostać udostępnione organom służby zdrowia oraz, jeśli ma to zastosowanie, do celów opisanych w polityce prywatności. Państwa dane osobowe nie będą sprzedane, przekazane ani w inny sposób udostępnione stronom trzecim bez Państwa zgody, za wyjątkiem sytuacji kiedy będziemy do tego zobowiązani na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wyroku sądu lub innych państwowych regulacji, lub jeśli takie ujawnienie jest konieczne w celu wsparcia dochodzenia lub postępowania karnego bądź innych, w kraju lub za granicą. Macie Państwo prawo dostępu do danych, ich poprawiania, usuwania, ograniczania i sprzeciwu przeciwko ich wykorzystywaniu. Aby poznać sposób, w jaki przetwarzamy Pana/Pani dane, kiedy przesyła nam Pan/Pani zapytanie / informację o zdarzeniu niepożądanym / skargę dotyczącą produktu, oraz pełen zakres oraz sposób skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności.
© Ipsen Group 2024