Lista produktów

Zapoznaj się z portfolio naszych produktów dostępnych w Polsce.

Neurologia

Dysport

Clostridium botulinum typ A
Dysport 300j., 500j.

Inne Produkty Lecznicze

© Ipsen Group 2019