Ipsen Poland trzeci rok z rzędu z certyfikatem Great Place to Work®

Po szczegółowym i wymagającym procesie recertyfikacji, firma Ipsen Poland ponownie otrzymała certyfikat Great Place To Work®. Nagroda została przyznana w oparciu o opinie naszych pracowników wyrażone w ankiecie Trust Index© oraz na podstawie Culture Brief© przygotowanym przez nasz zespół HR. Certyfikat jest ważny do października 2024 roku.

Joanna Sosnowska, Dyrektor HR Ipsen Poland & Ukraine, stwierdziła: „Nasz wskaźnik zaufania wzrósł o 5% w porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosi obecnie 89%. Oprócz dumy z otrzymania certyfikatu GPTW, cieszę się, że jestem członkiem tego zespołu, w którym mogę być sobą każdego dnia
i przyczyniać się do tworzenia wspaniałej organizacji, która jest skoncentrowana na służbie pacjentom”.

„Jesteśmy zaangażowani w budowanie naszego sukcesu w oparciu o nasze mocne strony i chcemy to kontynuować w przyszłości. Chciałabym jeszcze raz podziękować całemu zespołowi za udział – wskaźnik odpowiedzi wynoszący 94% był wzorowy”. – podkreśliła Joanna. / CRSC-PL-000087

ENG:

Following a rigorous re-certification process, Ipsen Poland has been re-confirmed as a Great Place To Work®. This award is based on the opinions expressed in the Trust Index© survey by our employees and on the Culture Brief© submitted by our HR team, and is valid until October 2024.

Joanna Sosnowska, Head of HR of Ipsen Poland & Ukraine, stated: „Our Trust Index has increased by 5% vs. last year and is now 89%. In addition to the pride of our GPTW recertification, I am happy to be a member of this team, where I can be myself every day and contribute to creating a great organization that is focused, nimble and inclusive.”

„We are committed to building on strength and continuing this success in the future. I’d like to thank again the entire team for participating – the response rate of 94% was exemplary.” Joanna emphasized. / CRSC-PL-000087

© Ipsen Group 2024