Corporate Social Responsibility Ipsen Poland „Nauka umacnia wrodzoną siłę” – Horacy

W roku 2013 Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach zrealizował projekt edukacyjny pt. „Korepetycje”, który w całości został sfinansowany przez Ipsen Poland Sp. z o.o.

Celem projektu było umożliwienie wychowankom Domu uczestniczenia w korepetycjach z języka polskiego, języków obcych i przedmiotów ścisłych.
Pomysł zrodził się z potrzeby zwiększenia pomocy dzieciom w nauce, ponieważ brak prawidłowej opieki i nadzoru ze strony dorosłych w środowisku rodzinnym sprawił, że dzieci opuszczały zajęcia szkolne, co powodowało narastanie zaległości w nauce.
Pomoc wychowawcza i pedagogiczna placówki skupiła się na bieżącym materiale dydaktycznym, natomiast pomoc korepetytorów z konkretnych dziedzin na poznaniu i utrwaleniu podstaw wiedzy.

W projekcie tym, w I edycji (styczeń – czerwiec 2013) udział wzięło 8 wychowanków, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w dodatkowych zajęciach celem nadrobienia swoich zaległości. Jedna z osób miała możliwość przygotowania się do egzaminu maturalnego, który otworzył jej drogę do podjęcia nauki na studiach wyższych.
II edycja projektu, między wrześniem 2013 r. a styczniem 2014 r. miała pod swoją opieką 7 wychowanków, którzy uczestniczyli w korepetycjach z 16 przedmiotów.
Dzieci bardzo sumiennie podeszły do swoich obowiązków; zawsze punktualne i przygotowane do zajęć, wykazały się zaangażowaniem i kreatywnością.
Dodatkowa pomoc w nauce pozwoliła uwierzyć im we własne umiejętności, co przełożyło się na pozytywne oceny w szkole.

W 2013 roku Ipsen Poland zobowiązał się także do wsparcia finansowego na rzecz Domu Dziecka w Kowalewie, gdzie prowadzono zajęcia z języka angielskiego dla szesnaściorga dzieci na różnych poziomach nauczania. Niektórym z nich pozwoliło to uniknąć niepowodzeń szkolnych w tym zakresie, inni doskonalili umiejętność posługiwania się tym językiem.

Głównym zadaniem Domu Dziecka jest opieka. Podstawowe potrzeby wychowanków realizowane są w oparciu o budżet, który wystarcza na utrzymanie właściwego standardu warunków bytowych dzieci i młodzieży.
Wychowankowie, przybywający do Domu Dziecka w Kowalewie, w wieku kilkunastu lat mają różnego typu zaburzenia funkcjonowania w społeczeństwie, nieprawidłowy system wartości, kłopoty z relacjami międzyludzkimi oraz problemy związane z zaległościami szkolnymi.

Wszystkie te deficyty można zniwelować tylko w wyniku intensywnej pracy wychowawczej prowadzonej przez specjalistów podczas zajęć pedagogicznych, socjalizacyjnych, terapeutycznych. Poznawanie otaczającego świata podczas różnego typu wycieczek, spotkania z ciekawymi ludźmi stanowią istotny czynnik wyrównywania szans na normalne dorosłe życie.

Dzięki Ipsenowi, dzieci miały również okazję dwukrotnie pojechać na wycieczki, będące formą nagrody dla osób aktywnych, ciekawych świata, szczególnie dbających o własny rozwój i przyszłość. Pierwsza z nich odbyła się 11 maja 2013 r. do Farmy Iluzji w Mościskach. Uczestniczyło w niej 15 wychowanków.
Druga odbyła się 27 października 2013 r. do Muzeum Mazowieckiego oraz ZOO w Płocku. W wycieczce tej uczestniczyło również 15 osób.

Wyciągając dłoń do tych, którzy jej potrzebują, wierzymy, że świat może być lepszy.

 

Ostatnia aktualizacja 16/11/2016
© Ipsen Group 2024