Правова угода

Компанія «Ipsen» створила, підтримує та наповнює цей Веб-сайт в інформаційно-комунікаційних цілях. Користування Веб-сайтом регулюється цією Правовою угодою (надалі – Угода), а також правом України. Будь ласка, зверніть увагу, що під відвідуванням нашого Веб-сайту розуміється, що Ви (далі – Користувач) ознайомилися зі змістом цієї Угоди. Ця Угода є договором приєднання відповідно до положень статті 634 Цивільного кодексу України. Відвідуючи та переглядаючи Веб-сайт, Користувач підтверджує, що приймає та зобов’язується дотримуватися умов цієї Угоди.

Стосовно інформації, розміщеної на Веб-сайті, застосовуються правила про обмеження відповідальності, охорону прав інтелектуальної власності та регулювання обробки персональних даних, визначені цією Угодою. Ця Угода не обмежує відповідальності компанії «Ipsen», якщо таке обмеження суперечить чинному законодавству України. Компанія «Ipsen» залишає за собою право в будь-який час змінювати умови цієї Угоди, вносити зміни та доповнення до цього документу. Такі зміни є обов’язковими для Користувача з моменту їх опублікування на Веб-сайті.

Будь-яка інформація, розміщена на цьому Веб-сайті, не призначена для формування або підтримки інтересу потенційних споживачів до компанії «Ipsen» та/або продукції, що випускається нею, і, отже, не є рекламою відповідно до статті 1 Закону України «Про рекламу». Відомості, представлені на цьому Веб-сайті, носять публічний характер, мають винятково інформаційно-комунікаційну мету і не можуть розглядатися в якості публічної пропозиції або зацікавленості у придбанні товарів, послуг компанії «Ipsen» або інших пов’язаних з нею осіб, так само як і не повинні бути підставою для прийняття будь-яких рішень (у тому числі інвестиційних) партнерами та клієнтами компанії «Ipsen».

Компанія «Ipsen» докладає всіх можливих зусиль для підтримки актуальності, повноти та точності інформації, представленої на Веб-сайті. Однак компанія «Ipsen» не дає жодних гарантій щодо актуальності, повноти та точності такої інформації, а також не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки та/або недогляд у змісті Веб-сайту.

Компанія «Ipsen» не несе відповідальності за будь-які дії, які ґрунтуються на інформації, що представлена на Веб-сайті. Користувачі Веб-сайтом підтверджують, що відвідують і користуються Веб-сайтом, як і будь-якими іншими веб-сайтами та/або Інтернет-сторінками, посилання на які розміщені на Веб-сайті, на власний ризик. Компанія «Ipsen», як і будь-яка інша сторона, що має відношення до створення, функціонування, хостингу чи транслювання Веб-сайту, не несе відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, пов’язані з доступом та/або користуванням Веб-сайтом та/або його змістом. Без обмеження вищесказаного, всі елементи та матеріали Веб-сайту, як і Веб-сайт загалом, надаються Користувачу «як є», без будь-яких гарантій. Компанія «Ipsen» також не несе жодної відповідальності за будь-який збиток або зараження вірусами, які можуть проникнути в комп’ютер Користувача або інше обладнання внаслідок доступу, використання або завантаження Веб-сайту або завантаження будь-яких матеріалів, даних, текстів, зображень, відео- або аудіо-файлів з цього Веб-сайту.

Приєднанням до цієї Угоди Користувач підтверджує та погоджується, що будь-які повідомлення або матеріали, які Користувач передає (надсилає) на Веб-сайт засобами електронного зв’язку або іншим способом, включаючи будь-які дані, питання, коментарі, судження тощо, не є конфіденційною інформацією та об’єктами права інтелектуальної власності. Будь-яка інформація, відправлена та/або опублікована на Веб-сайті, може бути використана компанією «Ipsen» у будь-яких цілях, включаючи, але не обмежуючись наступними цілями: відтворення, розголошення, передача, опублікування, трансляція та розміщення. Крім того, компанія «Ipsen» залишає за собою право вільного використання будь-яких ідей, концепцій, ноу-хау або технологій, що містяться в повідомленнях, відправлених і/або опублікованих Користувачем на Веб-сайті, для будь-яких цілей.

Стосовно використання та поширення інформації про деяку продукцію компанії «Ipsen», представлену на Веб-сайті, можуть бути встановлені законодавчі обмеження. Тому для доступу до розділів Веб-сайту, що містять інформацію про таку продукцію та призначені для використання винятково спеціалістами в сфері охорони здоров’я, експертами, що мають медичну освіту, Користувачу буде запропоновано зареєструватися на Веб-сайті.

Метою цього Веб-сайту є поширення загальної інформації про компанію «Ipsen» та її продукцію, а також здійснення комунікації. Користувач не може використовувати інформацію, що міститься на Веб-сайті, в якості медичних порад або рекомендацій. Слід пам’ятати про те, що вибір, призначення та спосіб застосування лікарського засобу може здійснюватися тільки лікарем, який враховує індивідуальні особливості кожного організму та здійснює контроль застосування лікарського засобу. Перед застосуванням будь-якого лікарського засобу, який зазначається на цьому Веб-сайті, необхідно обов’язково звернутися за консультацією до лікаря, а також ознайомиться з інструкцією щодо застосування такого лікарського засобу.

Звертаємо увагу, що всі матеріали, з якими Користувач має можливість ознайомиться на Веб-сайті, охороняються авторським правом і не можуть бути використані без письмового дозволу компанії «Ipsen», крім випадків, передбачених цією Угодою, або якщо інше спеціально не зазначено на Веб-сайті. Використання матеріалів Веб-сайту або посилань на матеріали Веб-сайту суворо заборонено, за винятком випадків і згідно з умовами, передбаченими Угодою. Компанія «Ipsen» інформує, що використання Користувачем матеріалів, розміщених на Веб-сайті, може порушувати права третіх осіб.

Користувач має право завантажувати матеріали, представлені на Веб-сайті, винятково для особистого некомерційного використання, за умови, що він цим не порушує авторські права та/або інші права інтелектуальної власності, які діють відносно матеріалів і/або будь-яких об’єктів, розміщених на Веб-сайті. Однак, компанія «Ipsen» забороняє поширювати, змінювати, передавати, передруковувати або використовувати зміст Веб-сайту, включаючи, але не обмежуючись: тексти, зображення, аудіо- або відео-файли, для публічних або комерційних цілей.

Знаки для товарів і послуг, які розміщені на Веб-сайті (надалі – Знаки) – зареєстровані та/або такі, що правомірно використовуються – належать або використовуються компанією «Ipsen». Ніщо на Веб-сайті не може розглядатися як прямий або непрямий дозвіл на використання будь-якого Знака без письмового дозволу компанії «Ipsen» або третьої особи – власника Знака.

Компанія «Ipsen» звертає увагу, що постійно проводить моніторинг дотримання її прав інтелектуальної власності та активно захищає права інтелектуальної власності, використовуючи всі законні заходи, включаючи кримінальне переслідування.

Компанія «Ipsen» поважає Ваше право на захист персональних даних, на особисте життя і його таємницю. Для відвідування та користування цим Веб-сайтом ми не вимагаємо реєстрації, і Користувач може відвідувати Веб-сайт, не ідентифікуючи себе. Також компанія «Ipsen» може обмежити доступ до Веб-сайту особам, які не є спеціалістами у сфері охорони здоров’я, та надавати його експертам, які мають медичну освіту.

© Ipsen Group 2024