Ipsen Poland partnerem Warsaw Health Innovation Hub

Ipsen Poland partnerem Warsaw Health Innovation Hub

9 stycznia br. Ipsen Poland dołączył do grona partnerów inicjatywy Warsaw Health Innovation Hub (WHIH). Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy odbyło się w siedzibie Agencji Badań Medycznych z udziałem Ioany Parsons, Dyrektor Generalnej Ipsen Poland oraz dr. hab. n. med. Radosława Sierpińskiego, Prezesa ABM.

 – Jesteśmy ogromnie zaszczyceni, że możemy dołączyć do Warsaw Health Innovation Hub. Dzięki tej inicjatywie jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do opracowywania innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej, które pomogą poprawić jakość życia pacjentów w kluczowych obszarach terapeutycznych – onkologii, neurologii i chorobach rzadkich – podkreśla Ioana Parsons, Dyrektor Generalna Ipsen Poland.

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) to wspólny projekt Agencji Badań Medycznych oraz wiodących podmiotów z sektora zdrowia, farmacji i biotechnologii. Inicjatywa pełni rolę platformy wspierającej współpracę polskich podmiotów gospodarczych, publicznych i naukowych. Warto zaznaczyć, że to pierwsza tego typu inicjatywa w Europie Środkowej.

Ipsen Poland działa na naszym rynku od trzydziestu lat. To jedna z pierwszych globalnych firm farmaceutycznych, która po okresie transformacji ustrojowej zdecydowała się otworzyć swoją działalność w Polsce. Doświadczenie i renoma zdobyte w tym czasie, a także zrozumienie innowacyjnych potrzeb polskiego sektora medycznego pozwala wierzyć, że Ipsen Poland będzie niezwykle wartościowym partnerem Warsaw Healh Innovation Hub – powiedział Prezes ABM, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

Więcej informacji o partnerstwie można znaleźć na stronie: https://whih.abm.gov.pl/whi/aktualnosci-1/1908,Ipsen-Poland-nowym-partnerem-WHIH.html

Na zdjęciu: Ioana Parsons, Dyrektor Generalna Ipsen Poland oraz dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych

Fot. M. Szwugier/ABM

CRSC-PL-000034

 

EN

INFO FOR THE IPSEN POLAND WEBSITE

Ipsen Poland Partner of the Warsaw Health Innovation Hub

On 9th of January 2023, Ipsen Poland joined the group of partners of the Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) initiative. The signing of the cooperation agreement took place at the headquarters of the Medical Research Agency with the participation of Ioana Parsons, General Manager of Ipsen Poland, and Radosław Sierpinski, President of ABM.

We are extremely honored to join the Warsaw Health Innovation Hub. Thanks to this initiative, we are even more motivated to develop innovative healthcare solutions to help improve patients’ lives in key therapeutic areas – oncology, neurology, and rare diseases – highlights Ioana Parsons, CEO of Ipsen Poland.

The Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) is a joint project of the Medical Research Agency and leading players from the health, pharmaceutical, and biotechnology sectors. The initiative acts as a platform supporting cooperation between Polish economic, public, and scientific entities. It is worth noting that this is the first initiative of its kind in Central Europe.

Ipsen Poland has been operating in our market for thirty years. It is one of the first global pharmaceutical companies that decided to open its operations in Poland after the political transformation period. The experience and reputation gained during this time, as well as the understanding of the innovative needs of the Polish medical sector, allows us to believe that Ipsen Poland will be an extremely valuable partner of the Warsaw Health Innovation Hub – said ABM President, Radosław Sierpinski, MD.

More information about the partnership can be found on : https://whih.abm.gov.pl/whi/aktualnosci-1/1908,Ipsen-Poland-nowym-partnerem-WHIH.html

Pictured from right: Ioana Parsons, General Manager of Ipsen Poland and Radosław Sierpinski, MD, Ph.D., President of the Agency for Medical Research
Photo by : M. Szwugier/ABM

CRSC-PL-000034

© Ipsen Group 2024