Ipsen na „polskim Davos” czyli XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu

W dniach 6-8 września br. nasz GM Ioana Parsons i Dyrektor ds. Public Affairs Magdalena Konarska miały przyjemność reprezentować Ipsen na najważniejszym wydarzeniu polityczno-gospodarczym w Polsce – często nazywanym „polskim Davos” – XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji rządowych i publicznych, eksperci medyczni, liderzy opinii, a także liderzy branży farmaceutycznej. Firma Ipsen wraz z Sanofi, Roche, MSD, Servier, Amgen, Merck, Janssen-Cilag, Takeda i innymi miała okazję uczestniczyć w debatach panelowych, spotkaniach branżowych i dyskusjach 1:1 na najistotniejsze tematy zdrowotne.

Wyjątkową dla Ipsen Poland była debata zamknięta Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej pt. „Rozwiązania Systemów Opieki Zdrowotnej na rzecz poprawy opieki nad pacjentem”, podczas której rozmawialiśmy o niezaspokojonych potrzebach polskich pacjentów cierpiących na spastyczność i na temat terapii łączonych w onkologii jako niezbędnym elemencie systemu opieki zdrowotnej przyszłości.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o Ipsen prezentowanego w Cafe France.

>>> FILM – IPSEN >>>>

CRSC-PL-000006

ENG

Ipsen was present at the „Polish Davos” – the XXXI Economic Forum in Karpacz

On September 6-8, 2022, our GM Ioana Parsons and Public Affairs Director Magdalena Konarska had the pleasure to represent Ipsen at the most important political and economic event in Poland – often called the „Polish Davos” – the XXXI Economic Forum in Karpacz.

On the healthcare side, the event was attended by representatives of the government and public institutions, healthcare experts, opinion leaders, as well as leaders of the pharmaceutical sector. Ipsen, together with Sanofi, Roche, MSD, Servier, Amgen, Merck, Janssen-Cilag, Takeda and others, had the opportunity to participate in panel debates, industry meetings and 1: 1 discussions on the most relevant health topics.

Unique for Ipsen Poland was the closed debate of the French-Polish Chamber of Commerce entitled „Healthcare System solutions to improve patient care”, during which we talked about the unmet needs of Polish patients suffering from spasticity and combined therapies in oncology as an essential element of the healthcare system of the future.

Please find here the Ipsen corporate video presented at the French Pavilion.

>>> FILM – IPSEN >>>>

CRSC-PL-000006

© Ipsen Group 2024