IOANA PARSONS nowym Członkiem Zarządu INFARMA

Z przyjemnością informujemy, że Ioana Parsons, Dyrektor Generalny Ipsen Poland, została nowym członkiem Zarządu INFARMA. Pierwszy raz w historii Ipsen Poland ma swojego przedstawiciela w Zarządzie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

 

„Dorobek INFARMY to siła, na której można budować; moją aspiracją jest dalsze wzmacnianie naszego wpływu jako prawdziwego partnera w rozwijaniu polskiego systemu opieki zdrowotnej, tak aby był zdatny do realizacji celu i na przyszłość” – powiedział Ioana.

 

Serdecznie gratulujemy również pozostałym członkom Zarządu: Markusowi Baltzerowi, Michałowi Čuha, Piotrowi Dębskiemu, Nienke Feenstra, Dimitri Gitasowi,  Agnieszce Grzybowskiej-Zalewskiej, Magdalenie Paradzińskiej i Tomaszowi Skrzypczakowi

 

 

ENGLISH VERSION

 

We are pleased to announce that Ioana Parsons, General Manager of Ipsen Poland, has been elected as a new member of the Management Board of INFARMA. For the first time in history, Ipsen Poland has a representative on the Board of the Employers’ Union of Innovative Pharmaceutical Companies INFARMA.

 

„INFARMA’s track record is a strength to build on; my aspiration is to further enhance our impact as a true partner in evolving the Polish healthcare system to be fit for purpose and fit for future” said Ioana.

 

We would like to also extend our congratulations to the other members of the Management Board: Markus Baltzer, Michal Čuha, Piotr Dębski, Nienke Feenstra, Dimitri Gitas, Agnieszka Grzybowska-Zalewska,  Magdalena Paradzinska and Tomasz Skrzypczak.

ALL-PL-000420

© Ipsen Group 2024