9. Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Urologicznego

W dniach 4-5 marca 2022 r. w Warszawie odbyło się 9. Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Urologicznego, gdzie po raz kolejny  Ipsen był Głównym Sponsorem tego wydarzenia. Na sympozjum przedstawiono wyniki  najnowszych badań i osiągnięć w zakresie uro-onkologii, które zaprezentowane zostały podczas miedzynarodowego Kongresu Sekcji Urologii Onkologicznej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (European Section of Oncological Urology – ESOU) w styczniu tego roku, w Madrycie.

ALL-PL-000320

© Ipsen Group 2024