Ipsen Poland po raz pierwszy uzyskał certyfikat Great Place To Work®

NEWS GPTW 

29 listopada, 2021r.

Ipsen Poland po raz pierwszy uzyskał certyfikat Great Place To Work®

Po rygorystycznym procesie certyfikacji w listopadzie, Ipsen Poland po raz pierwszy otrzymał certyfikat Great Place To Work®. Nagroda została przyznana w oparciu o opinie naszych pracowników wyrażone w ankiecie Trust Index© oraz na Culture Brief© przesłanym przez nasz zespół HR. Certyfikat jest ważny do października 2022 roku.

Ioana Parsons, Dyrektor Generalny Ipsen Poland, skomentowała:  „Jesteśmy bardzo dumni,
że dołączyliśmy do naszych kolegów z 7 innych krajów regionu NCE (North & Central Europe) w uzyskaniu tego prestiżowego wyróżnienia od Great Place To Work Institute. To jedyny taki oficjalny certyfikat przyznawany w oparciu o opinie pracowników na odniesieniu do kultury firmy. Codziennie dbamy
o atmosferę w naszym miejscu pracy, dążąc do jej ciągłego doskonalenia. Ta nagroda jest zewnętrznym potwierdzeniem, że budujemy kulturę opartą na zaufaniu i otwartości…”

„…To wyróżnienie stawia wysoko poprzeczkę środowisku, które wspólnie tworzymy w Ipsen Poland – za co odpowiada każdy z Nas. Zależy nam na budowaniu mocnych stron organizacji  i powtórzeniu tego sukcesu w przyszłym roku. Chciałbym jeszcze raz podziękować całemu zespołowi za udział – wskaźnik odpowiedzi 98% był wzorowy.” – podkreśliła Ioana.

———————————————————————–

ENG

NEWS GPTW 

November 29, 2021

Ipsen Poland certified for the first time Great Place To Work®

Following a rigorous certification process during the month of November, Ipsen Poland has been certified for the first time as a Great Place To Work®. This award is based on the opinions expressed in the Trust Index© survey by our employees and on the Culture Brief© submitted by our HR team, and is valid until October 2022.

Ioana Parsons, GM of Ipsen Poland, stated: “We are very proud to join our colleagues from 7 other NCE (North & Central Europe) region countries in obtaining this prestigious recognition from the Great Place To Work Institute. This is the only such official certificate awarded based on the employees’ opinions of the company culture. We take care of the atmosphere in our workplace every day, aiming to constantly improve it. This award is an external confirmation that we are building a culture based on trust and openness…”

“…This recognition sets a high bar for the environment we nurture here at Ipsen Poland – which is the responsibility of every single one of us. We are committed to building on strength and repeating this success next year. I’d like to thank again the entire team for participating – the response rate of 98% was exemplary.” Ioana emphasized.

© Ipsen Group 2024