Ipsen wspiera walkę z pandemią

Firma Ipsen bardzo poważnie traktuje aktywności CSR (Corporate Social Responsibility). Zdajemy sobie sprawę, że czas pandemii jest wyzwaniem dla nas wszystkich. Tym bardziej jesteśmy dumni, że Ipsen wspiera różnorodne inicjatywy, tak globalnie, jak i lokalnie; nie tylko te, które mają na celu walkę z pandemią COVID-19, ale również te, których celem jest zapewnienie kontynuacji terapii innych schorzeń.

Niedawno ogłosiliśmy, że Ipsen podjął decyzję o przekazaniu 2mln EUR Instytutowi Pasteura we Francji, by wesprzeć 21 projektów badawczych, mających na celu zwalczanie i zapobieganie COVID-19.

Lokalnie, w Polsce, zdecydowaliśmy się wesprzeć organizacje ochrony zdrowia w zakupie środków ochronnych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa przedstawicielom zawodów medycznych, pacjentom i innym osobom zaangażowanym w walkę z koronawirusem.

Nasze zaangażowanie w poprawę zdrowia i jakości życia, dotyczy również naszych pracowników – dbamy o ich bezpieczeństwo (nasz zespół w Polsce pracuje z domu i otrzymał maseczki ochronne dla siebie i swoich rodzin) oraz umożliwiamy rozwój poprzez umożliwianie udziału w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach i konferencjach, również z tzw. kompetencji miękkich. Dodatkowo, intensywnie pracujemy nad wdrażaniem narzędzi cyfrowych, tak by zapewniać naszym partnerom zewnętrznym wszelkie niezbędne wsparcie.

© Ipsen Group 2024