Somatuline® Autogel® 120 mg statystycznie znamiennie wydłuża czas życia wolny od progresji choroby u pacjentów z guzami neuroendokrynnymi układu pokarmowego i trzustki

Firma Ipsen 11 lipca 2013 roku ogłosiła wyniki badania klinicznego III fazy – CLARINET, oceniającego wpływ Somatuline® Autogel® 120 mg na czas przeżycia u pacjentów z hormonalnie nieczynnymi guzami neuroendokrynnymi układu pokarmowego i trzustki (GEP-NETs ).

Badanie wykazało znamienną przewagę Somatuline® Autogel® 120 mg w porównaniu z placebo pod względem wydłużenia czasu do progresji choroby lub do śmierci. Profil bezpieczeństwa Somatuline® Autogel® w badaniu był zgodny ze znanym profilem bezpieczeństwa tego leku.
CLARINET (Controlled study of Lanreotide Antiproliferative Response in NET) to 96-tygodniowe, międzynarodowe randomizowane badanie kliniczne, przeprowadzone u pacjentów (n=204) z nieczynnymi guzami GEP-NETs, z indeksem proliferacji (Ki-67) <10%. Celem pierwszorzędowym była ocena czasu życia do progresji choroby lub do śmierci.
Pełne wyniki badania zostaną przedstawione podczas dorocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO, 27 września – 1 października 2013 roku).
Nieczynne hormonalnie guzy GEP-NETs nie wydzielają hormonów i mogą stosunkowo długo pozostawać klinicznie bezobjawowe, co opóźnia rozpoznanie do chwili wystąpienia późnych symptomów, takich jak bóle brzucha i utrata masy ciała. CLARINET to pierwsze tak duże, kontrolowane placebo badanie, dotyczące tych guzów, demonstrujące przeciwnowotworowe działanie analogu somatostatyny – Somatuline® Autogel®.

© Ipsen Group 2024