Informacja o produkcie leczniczym Increlex 20.12.2013

Produkt leczniczy Increlex dostępny będzie w obrocie w Polsce na początku stycznia 2014.

© Ipsen Group 2024