BADANIE ELECT®

17 września 2013 r. Ipsen ogłosił wyniki badania ELECT® oceniającego działanie Somatuline® Autogel® / Somatuline Depot® (lanreotyd) 120 mg na objawy guzów neuroendokrynnych związane z zespołem rakowiaka.

 

Zespół rakowiaka stanowi grupa objawów, takich jak biegunki i napadowe zaczerwienienie twarzy, które towarzyszą guzom neuroendokrynnym.
W badaniu stwierdzono, że terapia z zastosowaniem Somatuline® wykazała znamienną skuteczność w porównaniu do placebo pod względem zmniejszania liczby dni, podczas których dodatkowo stosowano oktreotyd, w celu zmniejszenia objawów związanych z zespołem rakowiaka.
Badanie ELECT® dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania lanreotydu 120 mg to 48-tygodniowe kontrolowane placebo, badanie III fazy z udziałem pacjentów z zespołem rakowiaka. Obejmowało 16-tygodniową fazę z randomizacją lanreotyd 120 mg vs. placebo, a następnie 32-tygodniową fazę otwartą.
W całym okresie trwania badania pacjenci mogli dodatkowo przyjmować podskórnie analogi somatostatyny (oktreotyd), w celu kontrolowania objawów choroby, w zależności od stanu klinicznego.
Pierwszorzędowym punktem końcowym oceny był odsetek dni, podczas których konieczne było podawanie podskórne oktreotydu w celu kontrolowania objawów związanych z zespołem rakowiaka.
Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały częstotliwość występowania biegunki i napadowego zaczerwienienia twarzy, stosowania innych leków, jakość życia, markery guza oraz bezpieczeństwo leczenia.
Szczegółowe wyniki badania będą zaprezentowane podczas Gastrointestinal Cancers Symposium, w styczniu 2014 roku.

© Ipsen Group 2024