Σπάνια νοσήματα

Στο πεδίο των σπάνιων νοσημάτων, η Ipsen έχει υιοθετήσει μία προσέγγιση που είναι εστιασμένη στους ασθενείς και αποσκοπεί στη βελτίωση της ζωής των ατόμων που έχουν προσβληθεί από σπάνιες διαταραχές, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων θεραπειών υψηλής ποιότητας που στοχεύουν σε μη καλυπτόμενες ανάγκες. Ο στόχος μας είναι η υποστήριξη των ασθενών με φαρμακευτικά προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις σε ολόκληρο το φάσμα της περίθαλψης, από τη διάγνωση έως και την παρακολούθηση της θεραπείας.

© Ipsen Group 2024