Νευροεπιστήμες

Νευροεπιστήμη είναι η μελέτη του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία μπορεί να ευθύνεται για πολύ εξουθενωτικές κινητικές διαταραχές που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής και την ανεξαρτησία των ασθενών

© Ipsen Group 2024