ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Μάθετε περισσότερα για ασθένειες στις θεραπευτικές μας κατηγορίες: ογκολογία, νευροεπιστήμες και σπάνια νοσήματα

Oγκολογία

O καρκίνος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, προκαλούμενος από μία δυσλειτουργία κάποιων από τα κύτταρα του οργανισμού. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καρκίνο του προστάτη, τον καρκίνο του μαστού, το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα και τους νευροενδοκρινείς όγκους.

Μάθε περισσότερα

Νευροεπιστήμες

Νευροεπιστήμη είναι η μελέτη του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία μπορεί να ευθύνεται για πολύ εξουθενωτικές κινητικές διαταραχές που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής και την ανεξαρτησία των ασθενών

Μάθε περισσότερα

Σπάνια νοσήματα

Στο πεδίο των σπάνιων νοσημάτων, η Ipsen έχει υιοθετήσει μία προσέγγιση που είναι εστιασμένη στους ασθενείς και αποσκοπεί στη βελτίωση της ζωής των ατόμων που έχουν προσβληθεί από σπάνιες διαταραχές, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων θεραπειών υψηλής ποιότητας που στοχεύουν σε μη καλυπτόμενες ανάγκες.

Μάθε περισσότερα
© Ipsen Group 2024